in Arbeidsrechtbanken › Beschikking
in vLex België

2 resultaten voor Arbeidsrechtbanken › Beschikking

  • Beoordeling vLex
  • Beschikking nr. 10/7/C van Arbeidsrechtbank, Brugge, 20 juli 2010

    Overigens geldt art. 630, laatste lid Ger.W. niet voor een sociale overheidsdienst, wiens activiteit zich tot heel het land uitstrekt (Petit J., Sociaal Procesrecht, 664), en zou verweerder door deze landelijke activiteit niet het vereiste belang hebben om een exceptie van territoriale onbevoegdheid op te werpen; een belang is conform art. 17 Ger.W...

  • Beschikking nr. 08/07/C van Arbeidsrechtbank, Gent, 14 januari 2009

    De eisende partij vordert in haar syntheseconclusie (art. 748bis Ger.W.) de verwe-rende partij het bevel op te leggen om zich gedurende een periode van twaalf maanden vanaf 16.10.2008 te onthouden van elke uitoefening van de activiteit, die de verweerder heeft uitgeoefend - met name het opsporen en bezoeken van klanten en potentiële klanten met het...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien