in Arbeidsrechtbanken > Antwerpen
in vLex België

40 resultaten voor Arbeidsrechtbanken > Antwerpen

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 10/7835/A van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 7 maart 2011

  De vordering van de BVBA SL, zoals geformuleerd in het inleidend verzoekschrift, ontvangen ter griffie op 19 november 2010, strekt er toe om de overeenkomst van 13 september 2010, houdende de verkoop van het handelsfonds van de BVBA B aan de BVBA E, in toepassing van artikel 61 § 5 van de Wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemin...

 • Arrest nr. 09/1401/B van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 27 januari 2011

  VONNIS gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen op donderdag zevenentwintig januari tweeduizend en elf, ter openbare terechtzitting, door de voorzitter van de dertiende kamer van de ARBEIDSRECHTBANK, alwaar zetelden: S. Dillen, Rechter in de arbeidsrechtbank, voorzitter van de Kamer. M. Van den Bergh, griffier, Inzake rolnummer 0...

 • Vonnis nr. 389.047 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 26 juni 2007

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek , zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Gehoord eiser in zijn middelen en gezegden ter openbare terechtzitting van 27.3.2007. Verweerder werd behoorlijk opgeroepen,

 • Vonnis nr. 383.557 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 8 juni 2007

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek , zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988; Gehoord eisende partij en tweede verwerende partij in hun middelen en gezegden ter openbare terechtzitting van 23 maart en 20...

 • Vonnis nr. 381.673 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 27 maart 2007

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek , zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988; Het debat werd voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking, overeenkomstig artikel 734 van het Gerechtelijk Wetboe...

 • Vonnis nr. 334.690 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 15 maart 2007

  Gelet op de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare zitting van donderdag 22 februari 2007. Recht doen...

 • Vonnis nr. KG 1255 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 22 januari 2007

  Gelet op de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd door de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Gehoord partijen ter openbare terechtzitting van 02 januari 2007. *** I. VORDERING De door de heer P. op 4 d...

 • Vonnis nr. 378.498 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 17 januari 2007

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en zoals gewijzigd bij de wet van 23.9.1985 met ingang van 1.9.1988. Overwegende dat het debat werd voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking overeenkomstig artikel 734 Ger.W., doch dat partijen

 • Vonnis nr. 330.558 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 2 januari 2007

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek , zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare terechtzitting van 5.12.2006. Gelet op het schriftelijk advies van...

 • Vonnis nr. 383.143 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 4 september 2006

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en zoals gewijzigd bij de wet van 23.9.1985 met ingang van 1.9.1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare zitting van 22 mei 2006. Gelet op het schriftelijk advies van het openbaar minis...

 • Vonnis nr. 383.009 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 2 mei 2006

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en zoals gewijzigd bij de wet van 23.9.1985 met ingang van 1.9.1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden. Standpunt van partijen 1. Het FAO vordert bij inleidend exploot van dagvaarding van 23.10.2...

 • Vonnis nr. 382017 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 28 april 2006

  De Kinderbijslagkassen KBL en RSZPPO kan de betaling van het kindergeld en kraamgeld enkel aan de vader doen als dit door de Arbeidsrechter zo beslist wordt. Uitbetaling van kinderbijslag en kraamgeld moet normaal aan de moeder gebeuren en dit kan niet omdat ze illegaal is Daarom wil ik u verzoeken, mij aan te duiden als de persoon die de kinderbij...

 • Vonnis nr. 377.067 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 15 februari 2006

  Bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van de arbeidsrechtbank op 21 maart 2005 tekenen eisers beroep aan tegen de beslissing van het Vlaams fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap d.d. 1 maart 2005. Deze luidt als volgt: "het Vlaams Fonds heeft beslist dat u voor een periode van 01/03/2004 tot 01/03/2008 in aanmerking komt vo...

 • Vonnis nr. 373571 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 6 januari 2006

  Met de brief van 14 februari 2003 deelde uw echtgenoot ons mee dat bij de opgave van het kadastraal inkomen voor de periode van 1 september 2001 tot 28 februari 2002 een rekenfout werd gemaakt, en hij verzocht ons het debet te herzien. De dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag vroeg hierop een kopie van de aangifte van het kadastraal inkomen. Na ontvang...

 • Vonnis nr. 376.066 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 21 december 2005

  Met een verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de Arbeidsrechtbank op 15 februari 2005, tekent eiseres beroep aan tegen de beslissing genomen door het Bijzonder Comité Sociale Bijstand van het OCMW dd. 17.11.2004 waarbij beslist wordt : * Het leefloon als alleenstaande te weigeren vanaf 02.11.2004 Reden: u bent niet beschikbaar om te werken. 2. ...

 • Vonnis nr. 373045 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 2 december 2005

  Eisende partij vordert bij verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 29.10.2004 een veroordeling tot een bedrag van 4.691,07 EUR. Na een procedure voor het Arbeidshof is verwerende partij sedert 24.8.1987 gerechtigd op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Deze uitkeringen zijn hoger dan de bedragen vermeld op de formulieren P19. Er is ten onr...

 • Vonnis nr. 342.913 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 24 november 2005

  - voor het geval de rechtbank van oordeel zou zijn dat tweede verweerster over die maanden verminderde bedragen mocht toekennen, eerste verweerster te zien en te horen veroordelen tot het betalen aan eiser van 323,90 euro netto maar alsdan ten titel van nettoloontekort. - bedragen te verhogen met de wettelijke intresten, de gerechtelijke intresten

 • Vonnis nr. 370680 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 10 november 2005

  - bij toepassing van art.19, 2 van het Ger.W., alvorens recht te doen, een voorafgaande maatregel te bevelen om de toestand van. de partijen voorlopig te regelen, inhoudende dat verweerster bevolen wordt om, bij toepassing van de artikelen 7 en 11 van de CAO nr.9 en art.6 van de CAO nr.24, onverwijld daadwerkelijk raadplegingen te starten omtrent d...

 • Vonnis nr. 376688 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 12 oktober 2005

  Met een verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de Arbeidsrechtbank op 9 maart 2005, tekent eiseres beroep aan tegen de beslissing genomen door het Bijzonder Comité Sociale Bijstand van het OCMW dd. 31.01.2005 waarbij beslist wordt : x Levensminimum te weigeren vanaf 13.01.2005 o Reden : de wet bepaalt dat u maar recht hebt op OCMW -hulpverlening...

 • Vonnis nr. 357902 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 4 maart 2005

  Gelet op de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Overwegende dat het debat werd voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking overeenkomstig artikel 7...

 • Vonnis nr. 364718 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 1 februari 2005

  bedragen te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 23 december 2003 wat de opzeggingsvergoeding betreft en met de vergoedende intresten vanaf 23 december 2003 wat de ontslagvergoeding voorzien in de Welzijnswet betreft. Eiseres vordert bovendien verweerster te veroordelen tot afgifte binnen de 5 kalenderdagen vanaf de betekening van het von...

 • Vonnis nr. 367114 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 5 januari 2005

  Met een verzoekschrift, ontvangen ter griffie van de Arbeidsrechtbank op 3 mei 2004, tekent eiseres beroep aan tegen de beslissingen genomen door het Bijzonder Comité Sociale Bijstand van het OCMW dd. 31.03.2004 en 13.04.2004. De beslissing dd.31.3.2004 luidde als volgt : x het levensminimum te weigeren met ingang van 6.02.2004 met als reden : "uw

 • Vonnis nr. 370027 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 16 december 2004

  Gelet op de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare terechtzitting van 4/11/2004. Gezien het schrifteli...

 • Vonnis nr. 365922 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 22 november 2004

  Gelet op de wet van 15 juni 1935, op het gebruik van de talen in gerechtszaken gewijzigd door de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 23 september 985, met ingang van 01 september 1988. Gehoord partijen in hun middelen en gezegden ter openbare zitting van 25 oktober 2004. Gehoord de heer P. Wyckaer...

 • Vonnis nr. 346256 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 30 juni 2004

  Eiser vordert thans dat verweersters in solidum zouden veroordeeld worden tot betaling van een met vergoedende en gerechtelijke intresten te vermeerderen bedrag van 6.000 euro hoofdens economische schade door verlies van een kans en 5.000 euro morele schade. Tevens vordert eiser dat verweersters in solidum zouden veroordeeld worden tot al de kosten...

 • Vonnis nr. 363.608 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 2 februari 2004

  - in toepassing van artikel 24 § 1 van de Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 en artikel 9 van het K.B. van 15 mei 2003 betreffende de Ondernemingsraden en de Comités voor preventie en bescherming op het werk te zeggen voor recht dat de juridische entiteiten, meer bepaald verwerende partijen genummerd 1 t/m 11, omschreven als " de H-N N A"

 • Vonnis nr. 335784 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 17 oktober 2003

  de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door haar Minister van Werk, bevoegd voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waaronder ressorteert de Administratieve Commissie van het Paritair Subcomité der Haven van Antwerpen, met zetel te 2000 Antwerpen, Theaterbuilding, Italiëlei 124, bus 76, VERWERENDE PARTIJ: ter zitt...

 • Vonnis nr. 343283 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 9 oktober 2003

  Gelet op de wet van 15.6.1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10.10.1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek , zoals gewijzigd bij Wet van 23 september 1985, met ingang van 1 september 1988; Gehoord partijen in hun middelen en besluiten bij monde van hun raadsman ; Recht doende op de stukken van het dossier. Het de...

 • Vonnis nr. 354.054 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 3 september 2003

  Met een verzoekschrift , aangetekend verzonden op 7/02/2003 en ontvangen ter griffie op 10/02/2003, tekent eiseres beroep aan tegen de beslissing genomen door het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand op 16 oktober 2002 waarbij het geactiveerd bestaansminimum wordt toegekend voor een bedrag van 118,56 EUR/maand en dit voor de maand augustus 2002.

 • Vonnis nr. 354055 van Arbeidsrechtbank, Antwerpen, 12 mei 2003

  In toepassing van de wet van 11.6.2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werd op 10.2.2003 door mevrouw VL.F ter griffie van de Arbeidsrechtbank een verzoekschrift neergelegd, waarin zij aanvoert het slachtoffer te zijn van pesterijen door haar rechtstreekse overste, de heer V.S., directeur...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien