• Arbeidsrechtbanken

Type beslissing

Nieuwste documenten

Aanbevolen documenten

 • Vonnis nr. 10/18543/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 november 2012

  - 1.204,70 EUR ten titel van intresten op de betalingen doorgevoerd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onder aftrek van 102,83 EUR, betaald op 03/01/2012), wat een saldo geeft van 1.101,87 EUR; - 66.631,15 EUR ten titel van aanvullende beschermingsvergoeding, ondergeschikt ten titel van...

 • Vonnis nr. 2142 A van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 2 januari 2013

  C.G.K.R., openbare instelling onafhankelijk in de uitvoering van zijn opdrachten overeenkomstig de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een C.G.K.R. met zetel te 1000 BRUSSEL, Koningstraat 138. Vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat te 2230 Herselt, ...

 • Vonnis nr. 116822 van Arbeidsrechtbank, Brugge, 26 juni 2007

  _____________________________________________________________________________________ Eiser bestrijdt verweerders beslissing van 15 januari 2004 waarin de juridische tweedelijnsbijstand werd geweigerd omdat het voorgenomen beroep kennelijk ongegrond was. Eiser voert aan : - verweerder kan niet...

 • Vonnis nr. 12/6226/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 oktober 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, , tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien...

 • Vonnis nr. 12/5/C van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 18 december 2012

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 23.11.2012, voor de Voorzitter van deze Rechtbank, betekend door het ambt van Gerechtsdeurwaarder Luc Beckers, ter standplaats Genk, er kantoorhoudende Molenstraat 101, ertoe strekkende: (letterlijk citaat dagvaarding in kortgeding) "De vordering van...

 • Vonnis nr. 12/397/A + 12/398/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, 3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR...

 • Vonnis nr. 12/423/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door de heer Andy VITS,...

 • Vonnis nr. 12/426/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 3 februari 2012

  Op 9 december 2011 (X-60), heeft CSC Computer Sciences aan de ondernemingsraad en aan de vakbondsorganisaties, de kaderfuncties en de indicatieve lijst van de personen die deze functies uitoefenen, meegedeeld . Op 5 januari 2012 (X-35), heeft CSC Computer Sciences haar beslissing meegedeeld onder...

 • Vonnis nr. 12/494/A + 12/495/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  1. MERCEDES-BENZ Drogenbos NV, (KBO 0412.595.735), met maatschappelijke zetel en uitbatingzetel te 1620 DROGENBOS, Grote Baan, 340 en met exploitatiezetel te 1070 ANDERLECHT, Steenweg naar Bergen 1423 A, 2. MERCEDES-BENZ Wemmel NV , (KBO 0452.460.765), met maatschappelijke zetel en uitbatingzetel...

 • Vonnis nr. 12/694/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  1) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, eerste in het geding betrokken partij,...