• Arbeidsrechtbanken

Type beslissing

Nieuwste documenten

Aanbevolen documenten

 • Vonnis nr. 2120963 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2013

  Gezien de inleidende dagvaarding, betekend op 10 april 2012, waarbij aanleggende partij de veroordeling vraagt van verwerende partijen tot betaling van euro 12.642,74, onder aftrek van een netto uitbetaald voorschot van euro 3.959 en te vermeerderen met de intresten en de kosten. De partijen werden ...

 • Vonnis nr. 10/18543/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 november 2012

  - 1.204,70 EUR ten titel van intresten op de betalingen doorgevoerd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onder aftrek van 102,83 EUR, betaald op 03/01/2012), wat een saldo geeft van 1.101,87 EUR; - 66.631,15 EUR ten titel van aanvullende beschermingsvergoeding, ondergeschikt ten titel van...

 • Vonnis nr. 2142 A van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 2 januari 2013

  C.G.K.R., openbare instelling onafhankelijk in de uitvoering van zijn opdrachten overeenkomstig de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een C.G.K.R. met zetel te 1000 BRUSSEL, Koningstraat 138. Vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat te 2230 Herselt, ...

 • Vonnis nr. 12/6226/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 oktober 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, , tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien...

 • Vonnis nr. 12/5/C van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 18 december 2012

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 23.11.2012, voor de Voorzitter van deze Rechtbank, betekend door het ambt van Gerechtsdeurwaarder Luc Beckers, ter standplaats Genk, er kantoorhoudende Molenstraat 101, ertoe strekkende: (letterlijk citaat dagvaarding in kortgeding) "De vordering van...

 • Vonnis nr. 2071840 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 9 januari 2008

  Eisende partij -sinds 26 maart 1974 lid van de Rijkswacht- maakte in juni 1976 deel uit van de Bijzondere wegpolitie (BWP of "De Zwaantjes") van Brussel en werd op 3 januari 1977 van ambtswege gemuteerd naar de autowegpolitie (AWP) te Antwerpen. Eind maart 1979 werd hij op eigen aanvraag...

 • Vonnis nr. 06/11441/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 8 januari 2010

  1. Een vergoeding op grond van artikel 17 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden overeenstemmende met 3 jaar loon, hetzij 416.097,51 EURO bruto provisioneel, te vermeerderen met de wettelijke intresten op dit brutobedrag vanaf 23 mei 2006. 2. Een vergoeding bedoeld in artikel 16 van de ...

 • Vonnis nr. 3053/2004 van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 29 juni 2006

  ? ? ? ?? ??~ ?!"##$? ! % ~? & ? '?( % ! ! ...

 • Vonnis nr. 12/607/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  De partijen werden per aangetekend schrijven van 17 januari 2012 opgeroepen voor de zitting van 20 januari 2012 waarop eisende partij, verwerende partij en het ACLVB verschenen zijn, terwijl de betrokken partij het ABVV niet verschenen is. De zaak werd, voor wat betreft de verschenen partijen,...

 • Vonnis nr. 12/517/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 6 februari 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, tweede in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Ina...