• Arbeidsrechtbanken

Type beslissing

Nieuwste documenten

Aanbevolen documenten

 • Vonnis nr. 12/5/C van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 18 december 2012

  Gezien de inleidende dagvaarding d.d. 23.11.2012, voor de Voorzitter van deze Rechtbank, betekend door het ambt van Gerechtsdeurwaarder Luc Beckers, ter standplaats Genk, er kantoorhoudende Molenstraat 101, ertoe strekkende: (letterlijk citaat dagvaarding in kortgeding) "De vordering van...

 • Vonnis nr. 2120963 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 25 april 2013

  Gezien de inleidende dagvaarding, betekend op 10 april 2012, waarbij aanleggende partij de veroordeling vraagt van verwerende partijen tot betaling van euro 12.642,74, onder aftrek van een netto uitbetaald voorschot van euro 3.959 en te vermeerderen met de intresten en de kosten. De partijen werden ...

 • Vonnis nr. 2060917 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 29 januari 2007

  F.H., geboren te H., onderwijzeres, wonende te M, eisende partij, in persoon aanwezig ter zitting en vertegenwoordigd door Mr. S.CAUWENBERGHS loco Mrs. DEVOS & VAN DEN EYNDE, advocaten te 2440 GEEL, Diestseweg 155; tegen: SCHOLENGROEP X., behorende tot het Gemeenschapsonderwijs, openbare...

 • Vonnis nr. 5408/05 van Arbeidsrechtbank, Brussel, 17 januari 2011

  Partijen hebben gepleit ter openbare zitting van 15 november 2010 en mevrouw N. Van Den Brande, Substituut Arbeidsauditeur heeft haar advies na sluiting der debatten gegeven, waarop niet werd gerepliceerd door de partijen en waarna de zaak in beraad werd genomen. II. De vordering Eisers vorderen...

 • Vonnis nr. 27691;- van Arbeidsrechtbank, Veurne, 8 juni 2006

  Bij dagvaarding betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot de dato 11/12/2003, vordert eiseres de veroordeling van verweerster tot betaling aan eiseres van de sommen van 33.113,27 euro bruto + 16.054,50 euro bruto = 49.167,77 euro bruto, vermeerderd met de gerechtelijke intresten, de wettelijke...

 • Vonnis nr. 10/18543/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 november 2012

  - 1.204,70 EUR ten titel van intresten op de betalingen doorgevoerd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onder aftrek van 102,83 EUR, betaald op 03/01/2012), wat een saldo geeft van 1.101,87 EUR; - 66.631,15 EUR ten titel van aanvullende beschermingsvergoeding, ondergeschikt ten titel van...

 • Vonnis nr. 2142 A van Arbeidsrechtbank, Tongeren, 2 januari 2013

  C.G.K.R., openbare instelling onafhankelijk in de uitvoering van zijn opdrachten overeenkomstig de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een C.G.K.R. met zetel te 1000 BRUSSEL, Koningstraat 138. Vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Mr. L. Vermeulen, advocaat te 2230 Herselt, ...

 • Vonnis nr. 12/6226/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 26 oktober 2012

  2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95, , tweede betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien...

 • Vonnis nr. 2071840 van Arbeidsrechtbank, Hasselt, 9 januari 2008

  Eisende partij -sinds 26 maart 1974 lid van de Rijkswacht- maakte in juni 1976 deel uit van de Bijzondere wegpolitie (BWP of "De Zwaantjes") van Brussel en werd op 3 januari 1977 van ambtswege gemuteerd naar de autowegpolitie (AWP) te Antwerpen. Eind maart 1979 werd hij op eigen aanvraag...

 • Vonnis nr. 06/11441/A van Arbeidsrechtbank, Brussel, 8 januari 2010

  1. Een vergoeding op grond van artikel 17 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden overeenstemmende met 3 jaar loon, hetzij 416.097,51 EURO bruto provisioneel, te vermeerderen met de wettelijke intresten op dit brutobedrag vanaf 23 mei 2006. 2. Een vergoeding bedoeld in artikel 16 van de ...