in Arbeidshoven › Vonnis
in vLex België

3 resultaten voor Arbeidshoven › Vonnis

 • Beoordeling vLex
 • Vonnis nr. 2009/AG/25 van Arbeidshof, Gent, 5 februari 2010

  Gelet op de stukken van het dossier, inzonderheid op het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis van de vijfde kamer van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde, op tegenspraak gewezen op 10 december 2008 (A.R. 07/54152/A), dat door de griffier per gerechtsbrief aan partijen werd betekend op 16 december 2008. Gelet op h...

 • Vonnis nr. 2006/AR/278 van Arbeidshof, Gent (Brugge), 8 september 2009

  1. A.SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS vzw, voorheen de VZW SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS M.S., met maatschappelijke zetel ... eerste geïntimeerde, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door mr. VOLCKAERT Francis, advocaat te 8400 OOSTENDE, Elisabethlaan 25 bus 1, 2. RSVZ., openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met zetel te ... tweede geïntimee...

 • Vonnis nr. 47127/97 van Arbeidshof, Brussel, 26 november 1999

  UITTREKSEL UIT HET VONNIS Overwegende dat de vordering strekt tot de vernietiging van de beslissing, waarvan de Dienst voor Administratieve Controle van verweerder op 30.3.97 aan eiser kennis gaf met verslag dragend ref. nr. 3197/CE/153100 houdende vaststellingen van onrechtmatige btalingen voor volgende gevallen: 1. K. G. 2. B. P. 3. V. K. 4. V.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien