in Arbeidshoven › Beslissing
in vLex België

1 resultaat voor Arbeidshoven › Beslissing

  • Beoordeling vLex
  • Beslissing nr. 98/448 van Arbeidshof, Gent, 5 april 2000

    Gelet op de stukken van het dossier, inzonderheid op het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brugge, afdeling Brugge, eerste kamer, A.R. nr. 91.069, op tegenspraak gewezen op 9 september 1998. Dit vonnis werd bij gerechtsbrief van 16 september 1998 aan de partijen ter kennis gebracht. Gelet op de dagvaardi...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien