in Arbeidshoven › Beschikking
in vLex België

1 resultaat voor Arbeidshoven › Beschikking

  • Beoordeling vLex
  • Beschikking nr. 2011/AB/00483 van Arbeidshof, Brussel, 29 juni 2011

    Gehoord appellante partij in haar middelen en beweringen in raadkamer op 20 juni 2011, waarna de debatten gesloten werden, de zaak in beraad genomen werd en initieel voor uitspraak werd gesteld op de buitengewone terechtzitting in raadkamer van 13 juli 2011. De zaak wordt op heden vervroegd uitgesproken. I. FEITEN EN RECHTSPLEGING. 1. Op 27 oktober...

  • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien