in Arbeidshoven > Antwerpen (Hasselt)
in vLex België

100 resultaten voor Arbeidshoven > Antwerpen (Hasselt)

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2011AH298 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 20 december 2011

  Met een verzoekschrift, op 2 november 2011 neergelegd ter griffie van dit hof, tekende appellante hoger beroep aan tegen het vonnis (A.R 10/2293/A) van 26 september 2011 van de arbeidsrechtbank te Tongeren. Volgens de vermeldingen in de beroepsconclusies van partijen werd het vonnis betekend via deurwaarder op 10 november 2011. Het hoger beroep wer...

 • Arrest nr. 2010AH314 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 15 november 2011

  Met een verzoekschrift, op 25 oktober 2010 ontvangen ter griffie van dit hof, tekende appellante hoger beroep aan tegen een vonnis (A.R 210/0818) van 4 oktober 2010 van de arbeidsrechtbank te Hasselt. Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en is regelmatig naar de vorm. Het hoger beroep is ontvankelijk. III. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 1....

 • Arrest nr. 2009/AH/239 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 20 december 2010

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis van 28 mei 2009 gekend onder A.R. 07/2263/A uitgesproken door de arbeidsrechtbank te Tongeren waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift per post ontvangen ter griffie van dit Hof op 16 juli 2009 en regelmatig ter kennis gebra...

 • Arrest nr. 2006-0146 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 15 juni 2009

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het vonnis van 24 mei 2006 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren gekend onder A.R. nr. 2999/2004 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 26 juni 2006 en regelmatig ter kennis gebra...

 • Arrest nr. 2008-0156 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 11 juni 2009

  - het bestreden eindvonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt gewezen op tegenspraak tussen partijen op 15 mei 2008 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 20 mei 2008 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep van de heer GM ontvangen ter griffie van het Arbeidshof te Antwerpen, afde...

 • Arrest nr. 2006-0086 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 10 juni 2009

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het vonnis van 20 maart 2006 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren gekend onder A.R. nr. 2003/2154 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 24 april 2006 en regelmatig ter kennis g...

 • Arrest nr. 2006-0202 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 18 december 2008

  - het bestreden eindvonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt gewezen op tegenspraak tussen partijen op 16 juni 2006 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 22 juni 2006 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd griffie van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, o...

 • Arrest nr. 2003-0306 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 12 november 2008

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken inzonderheid het tussenarrest van dit Arbeidshof van 26 december 2007 waarmee conclusietermijnen werden bevolen en de zaak gesteld werd voor heropening der debatten. Gezien de aanvullende beroepsbesluiten van partijen ontvangen ter griffie van dit Arbeidshof. Gehoord partijen in de voordracht van hun c...

 • Arrest nr. 2004-0343 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 6 september 2007

  - het bestreden eindvonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt gewezen op tegenspraak tussen partijen op 28 oktober 2004 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 3 november 2004 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek. - het verzoekschrift tot hoger beroep ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Ha...

 • Arrest nr. 2005-0176 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 19 februari 2007

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het tussenvonnis van 25 januari 2005, alsmede het bestreden tussenvonnis op 7 juni 2005 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt gekend onder A.R. nr. 2041742 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie

 • Arrest nr. 2005-0216 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 14 februari 2007

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 13 juli 2005 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt gekend onder het A.R. nr. 2001458 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 17 augustus 2005 en regelmat...

 • Arrest nr. 1998-0068 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 19 januari 2007

  Gelet op de processen-verbaal van de openbare terechtzitting van 20 maart 1998, 17 januari 2002, 15 februari 2002, 19 april 2002, 20 september 2002, 18 oktober 2002, 18 juni 2004, 15 oktober 2004, 17 december 2004, 18 maart 2005, 20 mei 2005, 20 oktober 2006 en 17 november 2006. Gelet op de onmogelijkheid om te zetelen in dezelfde samenstelling als...

 • Arrest nr. 2001-0407 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 16 november 2006

  - het bestreden eindvonnis van de arbeidsrechtbank te Tongeren gewezen op tegenspraak tussen partijen op 28 november 2001 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 3 december 2001 conform artikel 792 van het Gerechtelijke Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep ontvangen ter griffie van het arbeidshof op 28 december 2001; -

 • Arrest nr. 2003-0313 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 6 november 2006

  - de besluiten, tweede besluiten, synthesebesluiten en aanvullende besluiten na synthesebesluiten van het FAO, ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 27 november 2003, 23 juli 2004, 7 december 2004 en 13 juli 2005, de besluiten, synthesebesluiten en vervangende syntheseberoepsbesluiten van de N.V. I ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op

 • Arrest nr. 2004-0064 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 13 september 2006

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 16 januari 2004 op tegenspraak uitgesproken door de arbeidsrechtbank te Hasselt, gekend onder A.R. nr. 2032030 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 18 februari 2004 en regelmat...

 • Arrest nr. 2003-0347 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 8 juni 2006

  - het bestreden eindvonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt gewezen op tegenspraak tussen partijen op 26 september 2003 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 2 oktober 2003 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het Arbeidshof op 31 oktober 2003; - h...

 • Arrest nr. 2004-0246 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 26 april 2006

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 9 april 2003 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, gekend onder A.R. nr. 1252/99 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 20 juli 2004 en regelmatig ter...

 • Arrest nr. 2005-0076 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 22 maart 2006

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 21 januari 2005 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, gekend onder A.R. nr. 1309/2003 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 23 maart 2005 en regelmat...

 • Arrest nr. 2000-0337 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 19 januari 2006

  - het bestreden eindvonnis van de arbeidsrechtbank te Hasselt gewezen op tegenspraak tussen partijen op 12 juli 2000 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 13 juli 2000 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 12 september 2000; - de con...

 • Arrest nr. 2004-0176 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 14 december 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 21 april 2004 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, in de samengevoegde zaken gekend onder A.R. nrs. 120/2004 en 215/2004 waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift...

 • Arrest nr. 2000-0026 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 14 december 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 14 december 1999 op tegenspraak uitgesproken door de arbeidsrechtbank te Tongeren, onder A.R. 3662/98, waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 14 januari 2000 en regelmatig ter k...

 • Arrest nr. 2004-0047 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 8 december 2005

  - het bestreden eindvonnis van de Arbeidsrechtbank te Tongeren gewezen op tegenspraak tussen partijen op 14 januari 2004 en hen behoorlijk ter kennis gebracht bij gerechtsbrief van 16 januari 2004 conform artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek; - het verzoekschrift tot hoger beroep ontvangen ter griffie van het Arbeidshof op 11 februari 2004; - d...

 • Arrest nr. 1998-0389 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 24 november 2005

  Bij administratieve beslissing van 13 december 1994, betekend op 15 december 1994, werd haar een overlevingspensioen (loopbaanbreuk 21/23) toegekend met ingang van 1 augustus 1994; zij liet echter weten tot 30 november 1994 uitkeringen wegens werkloosheid te hebben genoten en vanaf 1 december 1994 een beroepsbezigheid uit te oefenen in dienst van g...

 • Arrest nr. 2004-0348 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 15 november 2005

  Met een verzoekschrift, op 1 december 2004 ontvangen ter griffie van dit Hof, tekende appellante hoger beroep aan tegen het vonnis (A.R. 203/2630) van 18 oktober 2004 van de Arbeidsrechtbank te Hasselt. Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en is regelmatig naar de vorm. Het hoger beroep is ontvankelijk. Het incidenteel beroep, door geïntimeerde i...

 • Arrest nr. 2004-0260 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 9 november 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden tussenvonnis op 18 juni 2004 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, gekend onder A.R. nr. 2346/2002 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 9 augustus 2004 en regelma...

 • Arrest nr. 2004-0028 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 25 oktober 2005

  Met een verzoekschrift, op 28 januari 2004 ontvangen ter griffie van dit Hof, tekende appellante hoger beroep aan tegen een vonnis (A.R. 1582/2002) van 4 december 2003 van de Arbeidsrechtbank te Tongeren. Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en is regelmatig naar de vorm. Het hoger beroep is ontvankelijk. Het incidenteel beroep, ingesteld bij ber...

 • Arrest nr. 2004-0333 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 14 september 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het tussenvonnis van 28 juni 2004, alsmede het bestreden eindvonnis op 20 oktober 2004 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, gekend onder A.R. nr. 1028/2004 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift neergelegd ter grif...

 • Arrest nr. 2004-0271 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 14 september 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden eindvonnis op 18 juni 2004 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Tongeren, gekend onder A.R. nr. 90/2003 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 1 september 2004 en regelmatig...

 • Arrest nr. 2002-0271 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 8 juni 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden tussenvonnis op 3 mei 2000 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt, gekend onder A.R. nr. 982203, waartegen tijdig en geldig naar vorm hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie van dit Hof op 13 a...

 • Arrest nr. 2002-0012 van Arbeidshof, Antwerpen (Hasselt), 27 april 2005

  Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het verstekvonnis van 30 april 1998 alsmede het bestreden eindvonnis op 20 december 2001 op tegenspraak uitgesproken door de Arbeidsrechtbank te Hasselt, gekend onder A.R. 980452, waartegen hoger beroep werd ingesteld bij verzoekschrift ontvangen ter griffie va...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien