in Arbeidshoven > Antwerpen
in vLex België

459 resultaten voor Arbeidshoven > Antwerpen

 • Beoordeling vLex
 • Arrest nr. 2013/AH/36 van Arbeidshof, Antwerpen, 19 april 2013

  - het aanvullend verzoekschrift van mevrouw, appellante, om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren op 3 november 2005; - het afschrift van de beschikking van toelaatbaarheid waarbij het OCMW van Bocholt als schuldbemiddelaar werd aangesteld, uitgesproken door d...

 • Arrest nr. 2011/AA/527 van Arbeidshof, Antwerpen, 17 december 2012

  - de dagvaarding uitgaande van B.Y., waarvoor mr. A. Collin optreedt als voogd ad hoc en mevrouw M.C.N., betekend door A. De Coster, plaatsvervanger voor J. Lambert, gerechtsdeurwaarder te Elsene, op 23 april 2010 aan het Fonds voor Arbeidsongevallen; - de dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring uitgaande van het Fonds voor Arbeidsongevallen, bete...

 • Arrest nr. 2011/AA/717 van Arbeidshof, Antwerpen, 10 december 2012

  - het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van 5 september 2011 van de arbeidsrechtbank te Mechelen, waarbij de vordering van G.V.G. ontvankelijk werd verklaard doch vooraleer verder te oordelen dr. B. Leroy als geneesheer-deskundige werd aangesteld en waarvan geen akte van betekening wordt bijgebracht; - het

 • Arrest nr. 2011/AA/457 van Arbeidshof, Antwerpen, 13 september 2012

  - het voor eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van 17 december 2008 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, waarbij de vordering ontvankelijk werd verklaard en de heropening der debatten werd bevolen; - het verzoekschrift uitgaande van M.R., neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen op 17 febr...

 • Arrest nr. 2011/AA/574 van Arbeidshof, Antwerpen, 10 september 2012

  - het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van 26 januari 2007 van de arbeidsrechtbank te Antwerpen waarbij de vordering ontvankelijk werd verklaard doch, alvorens verder recht te spreken, dr. R. Mathys werd aangesteld als geneesheer-deskundige; - het definitief deskundig verslag van dr. R. Mathys, ontvangen t...

 • Arrest nr. 2011/AA/352 van Arbeidshof, Antwerpen, 10 september 2012

  - het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van 7 juni 2010 van de arbeidsrechtbank te Mechelen, waarbij, alvorens verder recht te spreken, ambtshalve de heropening van de debatten werd bevolen; - het eensluidend verklaard afschrift van het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van 28 februari 2011 van de arbeids...

 • Arrest nr. 2010/AA/701 van Arbeidshof, Antwerpen, 13 juni 2012

  Met dagvaarding van 8 februari 2005, vorderde appellante, hierna genoemd appellante, te horen zeggen voor recht dat geïntimeerde, thans geïntimeerde, hierna genoemd de NV, binnen de maand na de betekening van het tussen te komen vonnis diende over te gaan tot berekening en uitkering van de winstdeelname voor het personeel vanaf het jaar 2000, en di...

 • Arrest nr. 2011/AH/371 van Arbeidshof, Antwerpen, 20 april 2012

  Bij beschikking, uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren op 18 april 2006, werd het verzoek van FH om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard en werd mr. COR aangesteld als schuldbemiddelaar. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 28 mei 2008 werd een gerechtelijke a...

 • Arrest nr. 2011/AA/403 van Arbeidshof, Antwerpen, 26 maart 2012

  Met dagvaarding van 6 december 2010 vorderde de heer C.G. zijn vordering, toelaatbaar en gegrond te verklaren, dienvolgens de S.M. te veroordelen tot afgifte van een volledig leesbaar afschrift van het advies van de preventieadviseur van Mensura de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk opgesteld ingevolge de klacht wegens pesten

 • Arrest nr. 2010/AA/304 van Arbeidshof, Antwerpen, 23 maart 2012

  Bij conclusies van 14 mei 2011, per fax ter griffie ontvangen op 15 juni 2011 (stuk 19 van het dossier van de rechtspleging), repliceren de x en de deelgenoten op het advies, uitgebracht door het openbaar ministerie. Op 16 juni 2011 maakt de raadsman van de RSZ over deze conclusies de volgende opmerkingen: "Vooreerst stel ik vast dat de conclusie n...

 • Arrest nr. 2011/AH/218 van Arbeidshof, Antwerpen, 16 maart 2012

  - het eensluidend afschrift van de beschikking van toelaatbaarheid waarbij het OCMW van en te G, als schuldbemiddelaar werd aangesteld, uitgesproken door de arbeidsrechtbank te Tongeren op 8 juli 2010; - het verzoek tot herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid, ontvangen ter griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren op 11 april 2011; - h...

 • Arrest nr. 2011/AA/397 van Arbeidshof, Antwerpen, 14 maart 2012

  - de conclusies van partijen, ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 7 oktober 2011 en 7 december 2011 voor de VZW K.L.S. en op 2 september 2011, 7 november 2011 en 6 januari 2012 voor de heer D.W.; - de overtuigingstukken van de partijen; - de processen-verbaal van de openbare terechtzitting van 5 september 2011 en 8 februari 2012. II. PROC...

 • Arrest nr. 2010/AA/91 van Arbeidshof, Antwerpen, 27 januari 2012
 • Arrest nr. 2010/AA/356 van Arbeidshof, Antwerpen, 24 januari 2012

  - het eensluidend verklaard afschrift van het tussenvonnis (aanstelling geneesheer-deskundige), gewezen en uitgesproken door de tweede kamer van de arbeidsrechtbank te Turnhout op 15 mei 2009 (A.R. nr. 08/1873/A); - het definitief deskundig verslag van Dr. C. Vandervoort, ontvangen ter griffie van de arbeidsrechtbank te Turnhout op 10 december 2009...

 • Arrest nr. 2011/AA/126 van Arbeidshof, Antwerpen, 11 januari 2012

  * het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, op 9 februari 2011 uitgesproken door de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Mechelen, overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, Ger.W., aan het echtpaar D.-H. ter kennis gebracht bij gerechtsbrieven op 17 februari 2011; * het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van...

 • Arrest nr. 2010/AA/453 van Arbeidshof, Antwerpen, 23 december 2011

  - de conclusies van partijen, ontvangen ter griffie van dit arbeidshof op 29 november 2010, 31 maart 2011 en 30 juni 2011 voor de NV , op 31 januari 2011 en 31 mei 2011 voor mevrouw A en op 31 januari 2011 en 31 mei 2011 voor het C, - de processen-verbaal van de openbare terechtzitting van 6 september 2010 en 23 september 2011. In de zaak met A.R.

 • Arrest nr. 2011/AA/567 van Arbeidshof, Antwerpen, 20 december 2011

  - het eensluidend afschrift van de beschikking van toelaatbaarheid waarbij mr. BDB als schuldbemiddelaar werd aangesteld, uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 22 november 2005; - het verzoek tot herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid, neergelegd door de schuldbemiddelaar ter griffie van de rechtbank van eerste...

 • Arrest nr. 2011/AA/424 van Arbeidshof, Antwerpen, 20 december 2011

  * het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, op 1 juni 2011 uit-gesproken door de twaalfde kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, overeenkomstig artikel 792, tweede lid, Ger.W., aan X ter kennis gebracht bij gerechtsbrief op 8 juni 2011; * het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 7 juli 2011 en...

 • Arrest nr. 2010/AA/383 van Arbeidshof, Antwerpen, 25 november 2011

  * het verzoekschrift in hoger beroep, neergelegd op de griffie van dit hof op 30 juni 2010 en vervolgens, zoals artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft, op 1 juli 2010 ter kennis gebracht aan wie het behoort; * het verzoekschrift, op de zitting neergelegd op 10 september 2010, waarmee beide partijen in hoger beroep vragen om de concl...

 • Arrest nr. 2011/AA/127 van Arbeidshof, Antwerpen, 22 november 2011

  - het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, op tegenspraak gewezen en uitgesproken door de voorzitter van de zevende kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen op 8 februari 2011 (A.R. nr. 10/2686/A); - het verzoekschrift tot hoger beroep van S. G., neergelegd ter griffie van het arbeidshof te Antwerpen op 28 februari 2011; - de ‘conclusi...

 • Arrest nr. 2010/AA/334 van Arbeidshof, Antwerpen, 21 november 2011

  Met verzoekschrift van 14 april 2008, gericht aan de arbeidsrechtbank te Antwerpen, vorderde mevrouw D. B. haar zaak voor de arbeidsrechtbank te brengen omdat ze vond dat ze onterecht medisch ongeschikt is bevonden en dat dit discriminatie was. Met dagvaarding van 24 juni 2008 uitgebracht ten laste van de B. (hierna: B.), vorderde mevrouw D. B. haa...

 • Arrest nr. 2011/AA/135 van Arbeidshof, Antwerpen, 15 november 2011

  * het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis, op 2 februari 2011 uit-gesproken door de twaalfde kamer van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, overeenkomstig artikel 792, tweede lid, Ger.W., aan X ter kennis gebracht bij gerechtsbrief op 4 februari 2011; * het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 3 maar...

 • Arrest nr. 2010/AA/706 van Arbeidshof, Antwerpen, 14 november 2011

  * het op tegenspraak gewezen tussenvonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 2 december 2010, waarbij de vordering van F.V.R. ontvankelijk werd verklaard doch, alvorens verder te oordelen, dr. R. Mathys als geneesheer-deskundige werd aangesteld en waarvan geen akte van betekening wordt bijgebracht; * het verzoekschrift tot hoger beroep uitgaa...

 • Arrest nr. 2010/AA/643 van Arbeidshof, Antwerpen, 14 november 2011

  Met conclusie van 5 februari 2010 vorderde de VZW te zeggen voor recht dat de arbeidsrechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de vordering van mevrouw M. en dat de Raad Van State het bevoegde rechtscollege is. In ondergeschikte orde vorderde de VZW de vordering van mevrouw M. ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en haar te veroordelen tot

 • Arrest nr. 2010/AA/15 van Arbeidshof, Antwerpen, 7 november 2011

  Met dagvaarding van 29 juni 2006 vorderde mevrouw A. het OCMW S., hierna het OCMW genoemd, te veroordelen tot 1,00 EUR provisioneel als schadevergoeding, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke intresten vanaf de respectieve data van opeisbaarheid en een deskundige aan te stellen met als opdracht: "- een overzicht te maken van de ver...

 • Arrest nr. 2009/AA/172 van Arbeidshof, Antwerpen, 20 oktober 2011

  - de ‘beroepsconclusies' voor appellant op hoofdberoep, geïntimeerde op incidenteel beroep, ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Antwerpen per fax op 28 april 2011 en per gewone post op 29 april 2011; - de ‘aanvullende en syntheseberoepsconclusie' voor geïntimeerde op hoofdberoep, appellante op incidenteel beroep, neergelegd ter griffie van

 • Arrest nr. 2011/AA/334 van Arbeidshof, Antwerpen, 5 juli 2011

  - het verzoekschrift, ter post neergelegd op 27 mei 2011 en ter griffie van het arbeidshof per aangetekende post ontvangen op 30 mei 2011, waarbij hoger beroep wordt aangetekend tegen het vonnis door de arbeidsrechtbank te Antwerpen tussen partijen gewezen op 17 mei 2011 (A.R. 11/1518/A), - de beschikking d.d. 3 juni 2011, - de conclusie voor de

 • Arrest nr. 2010AA van Arbeidshof, Antwerpen, 27 juni 2011

  - het verzoekschrift tot hoger beroep uitgaande van J.F., neergelegd ter griffie van dit hof op 7 mei 2010, regelmatig ter kennis gebracht aan geïntimeerde overeenkomstig artikel 1056 van het Gerechtelijk Wetboek; - de beschikking met toepassing van artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek d.d. 4 juni 2010; - de conclusie voor geïntimeerde, on...

 • Arrest nr. 2010/AA/560 van Arbeidshof, Antwerpen, 22 juni 2011

  Met een verzoekschrift, neergelegd ter griffie van dit arbeidshof op 22 oktober 2010, tekent het OCMW van Antwerpen hoger beroep aan tegen een vonnis van 22 september 2010 (A.R. 10/1.688/A) van de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Het vonnis werd aan het OCMW van Antwerpen ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 792, tweede lid Ger.W., bij gerecht...

 • Arrest nr. 2010/AA/232 van Arbeidshof, Antwerpen, 4 april 2011

  te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 1 oktober 2008 op 6.129,57 EUR, de verwijlintresten vanaf 29 oktober 2008 op het netto-equivalent van 95,67 EUR alsmede de gerechtelijke intresten vanaf 28 januari 2009 op deze bedragen. De NV werd veroordeeld tot afgifte van: * de fiscale fiche 281.10 m.b.t. de toegekende bedragen vóór 1 maart van

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien