• Arbeidshoven

Type beslissing

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2011/AB/404 van Arbeidshof, Brussel, 16 december 2013

  14. I.B., in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA. 15. R.G., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het...

 • Arrest nr. 2014/CB/8 van Arbeidshof, Brussel, 19 september 2014
 • Arrest nr. 2012/AB/320 van Arbeidshof, Brussel, 5 maart 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 29 januari 2013, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor uitspraak werd gesteld op de zitting van 26 februari 2013 waarop ze verdaagd werd op heden voor uitspraak. *** * De heer D. was vanaf...

 • Arrest nr. 2012/AB/1160 van Arbeidshof, Brussel, 28 juni 2013

  1. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, met zetel te 1000 BRUSSEL, Kartuizersstraat 21, geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. SHAHEDA ISHAQUE loco mr. DETHEUX Alain, advocaat te 1050 BRUSSEL, rue du Mail, 13. *** * Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend...

 • Arrest nr. 2013/AB/137 van Arbeidshof, Brussel, 1 april 2014

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 21 januari 2014, waarna de debatten werden gesloten, de zaak voor schriftelijk advies werd meegedeeld aan het openbaar ministerie tegen 18 februari 2014, waarop de partijen hebben gerepliceerd, waarna...

 • Arrest nr. 2012/AB/1262 van Arbeidshof, Brussel, 3 december 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 08 november 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** * I. FEITEN EN RECHTSPLEGING 1. Op 11 september 2006 ondertekenden de...

 • Arrest nr. 2012/AB/678 van Arbeidshof, Brussel, 18 oktober 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 20 september 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** * FEITEN EN RECHTSPLEGING De heer A.B.M. was sinds 1-1-1992 in dienst...

 • Arrest nr. 2011/AB/1055 van Arbeidshof, Brussel, 7 februari 2013

  1. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, met zetel te 1000 BRUSSEL, Kartuizerstraat, 21, appellant, vertegenwoordigd door mr. SHAHEDA ISHAQUE loco mr. DETHEUX Alain, advocaat te BRUSSEL, tegen: 1. S., eerste geïntimeerde, 2. D., tweede geïntimeerde, In eigen naam en in hun...

 • Arrest nr. 2012/AB/413 van Arbeidshof, Brussel, 2 september 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 6 mei 2013, waarna de debatten werden gesloten, het openbaar miniserie zijn schriftelijk advies ter griffie heeft neergelegd, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** *...

 • Arrest nr. 2012/AB/948 van Arbeidshof, Brussel, 19 december 2013

  RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, K.B.O. 0206.731.645, met zetel te 1060 BRUSSEL, Victor Hortaplein, 11, appellant, vertegenwoordigd door mr. DAVIDTS Christine, advocaat te 3020 HERENT, Bijlokstraat 190 tegen: R.P.O. BVBA, K.B.O. 0476.102.526, geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. COOPMAN A....