• Arbeidshoven

Type beslissing

Aanbevolen documenten

 • Arrest nr. 2011/AB/404 van Arbeidshof, Brussel, 16 december 2013

  14. I.B., in haar hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, namens het Werkgeversverbond der Belgische Havens CEPA. 15. R.G., in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend lid van de Administratieve Commissie bij het...

 • Arrest nr. 43266 van Arbeidshof, Brussel, 11 juni 2004

  het eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken op tegenspraak door de 12de kamer van de Arbeidsrechtbank te Brussel op 7 juli 2002 (AR nr. 10.273/99), alsmede het verzoekschrift tot hoger beroep ontvangen op de griffie van het Arbeidshof op 31.7.2002; de besluiten, aanvullende en...

 • Arrest nr. 2012/AB/320 van Arbeidshof, Brussel, 5 maart 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 29 januari 2013, waarna de debatten werden gesloten en de zaak voor uitspraak werd gesteld op de zitting van 26 februari 2013 waarop ze verdaagd werd op heden voor uitspraak. *** * De heer D. was vanaf...

 • Arrest nr. 2012/AB/172 van Arbeidshof, Brussel, 13 juni 2013

  1. HENSCHEL ENGINEERING NV, K.B.O. 0404.002.030, met maatschappelijke zetel te 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), Boomsesteenweg, 604-606, appellante, vertegenwoordigd door mr. JACOBS T. loco mr. WIJFFELS Luc, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Maria-Henriëttalei 1, tegen: 1. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, K.B...

 • Arrest nr. 2012/AB/413 van Arbeidshof, Brussel, 2 september 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 6 mei 2013, waarna de debatten werden gesloten, het openbaar miniserie zijn schriftelijk advies ter griffie heeft neergelegd, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** *...

 • Arrest nr. 2013/AB/90 van Arbeidshof, Brussel, 10 september 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 28 juni 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** * I. FEITEN EN RECHTSPLEGING 1. Op 19 maart 1986 ondertekenden de BVBA...

 • Arrest nr. 2012/AB/1173, 2013/AB/216 van Arbeidshof, Brussel, 24 januari 2014

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 13 december 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaken in beraad werden genomen en voor uitspraak werd gesteld op 10 januari 2014, waarop ze verdaagd werden voor uitspraak op heden. . *** * I....

 • Arrest nr. 2012/AB/727 van Arbeidshof, Brussel, 8 november 2013

  De partijen hebben hun middelen en conclusies uiteengezet tijdens de openbare terechtzitting van 04 oktober 2013, waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak werd gesteld op heden. *** * I. FEITEN EN RECHTSPLEGING 1. Op 8 december 1976 ondertekenden de heer...

 • Arrest nr. 2012/AB/1160 van Arbeidshof, Brussel, 28 juni 2013

  1. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, met zetel te 1000 BRUSSEL, Kartuizersstraat 21, geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. SHAHEDA ISHAQUE loco mr. DETHEUX Alain, advocaat te 1050 BRUSSEL, rue du Mail, 13. *** * Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend...

 • Arrest nr. 2012/AB/620 van Arbeidshof, Brussel, 7 november 2013

  RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 BRUSSEL, Victor Hortaplein, 11, appellant, vertegenwoordigd door mr. VANHEE loco mr. STAELENS Bart, advocaat te 8000 BRUGGE, Gerard Davidstraat 46 bus 1, tegen: A.D. , geïntimeerde, vertegenwoordigd door mr. AMPE Geert, advocaat te 8400...