Koninklijk besluit betreffende de warmwatermeters.

Wetgeving › Sección Única

Linked as:

Extract


Koninklijk besluit betreffende de warmwatermeters.

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de warmwatermeters, bestemd om continu het volume van het doorstromend warm water te meten, uitgezonderd de warmwatermeters bestemd om te worden ingebouwd in een systeem voor overbrenging van thermische energie.Deze meters zijn voorzien van een meetwerk dat een telwerk aandrijft.Met warm water wordt hier bedoeld water waarvan de temperatuur hoger is dan 30°C en niet hoger dan 90°C.

Art. 2. De warmwatermeters zijn onderworpen aan modelgoedkeuring, aan eerste ijk, periodieke ijk en technische controle.Om de modelgoedkeuring te bekomen en de aanvaardingsmerken bij eerste ijk, periodieke ijk en bij technische controle, naargelang het geval te kunnen ontvangen, moeten de warmwatermeters voldoen aan de metrologische voorschriften bepaald in het bij dit besluit gevoegd reglement.Deze metrologische voorschriften zijn eveneens van toepassing voor de E.E.G.-modelgoedkeuring en voor de E.E.G.-eerste ijk.

Art. 3. De warmwatermeters waarvan de ijk- of zegelmerken weggenomen of vernietigd worden ingevolge een herstelling of regeling moeten een herstellingsplaatje dragen met het merk van de hersteller, aangenomen door de Metrologische Dienst, en moeten ingeschreven worden in een daartoe bestemd register bij de hersteller met de datum van de herstelling.De herstelde meters alsook de meters waarvan de ijk- of zegelmerken verdwenen of beschadigd zijn, m...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Belgium

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company