Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Wetgeving › Sección Única

Linked as:

Extract


Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Artikel 1. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, punt 6°, worden de woorden " de B.R.D. " vervangen door de woorden " het buitenland ";

2° in het eerste lid, punt 6°bis, wordt het woord " rijkswacht " vervangen door de woorden " federale politie " en de woorden " de Bondsrepubliek Duitsland of in een ander land " door de woorden " het buitenland ";

3° in het eerste lid, worden de punten 8° en 9° vervangen door de volgende punten :

" 8° tenzij ze uitdrukkelijk vragen afgevoerd te worden uit het bevolkingsregister van de gemeente, de federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwo...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Belgium

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company